تبلیغات

چت روم | عسل چت | چت روم عسل چت
اخبار چت روم عسل چت

آدرس های چت روم :

WWW.AsalChaT.Com


WWW.AsalChaT.iR


WWW.AsalChaT.org


WWW.AsalChaT.NeTآدرس همیشگی وبسایت عسل چت :


www.asalchat.biz

همه رفتند از این خانه ولی غصه نرفت ،


این یار قدیمی چه وفایــی دارد ...
وقـــتـی گــونـه ام را بــوســیدی


نــگـران رد رژ لـــبـت نــبـاش...


زود بـا انـگشــت هــایـت روی رد بـوسـه ات نــکــش!


بــگــذار ردت بــمـــانـد دخــتــر...


بـگـذار ردت بـمـــاند....
به سلامتی اونی که گفت عاشقتم . . .

 تا اخر عمرم باهاتم . . .

 وابستمون کرد ؛

بعد که نیاز نداشت بهمون گفت :

دیگه شمارتو تو گوشیم نبینم

دلم هواتو کرده,بـــــد جور ...


دیگه نمیدونـــم چطوری اشکام قایم کنـــم...


خسته ام از بازی های این روزگار ...


خسته ام از همه چــیز و همه کس...


دلم کمی ارامِش می خواهد..
چقدر دوســــــــت دارم با خیال راحــــــت …


یک نفس عمــــــــیق بکشــــــــم …


نفســـــــی که پـــــــر باشد …


از بــــــــوی آرامش وجــــــود تـــــــــو …

گـــــــرمای دستانت را


چون پـــــیام آوری


در قبیله ی دســــتانم


برانگــــــــیز


پیش از آن که


این هـــــــمه احســــــاس


این هـــــــــمه دیوانگی


این هـــــــمه شیطــــــنت های از سر دیوانگی


در سرمای دستانــــــــم جان سپارند


جوانمرگی شــــــگون ندارد

حالا کــــــــه رفــــــــته ای


دلم بـــــــــرای تو


بیشـــــــــتر از خودم میســــــــوزد


فکــــــــــر میکنی


کســـــــــی به اندازه مــــــــن


دوســـــــــتت خواهد داشــــــــــت . . . ؟!

آهـــــای ... آقـــــا پــــســــر ...


تـویـی کـه تـو خـیـابـون دسـتـتـو رو شـونـه عـشـقـت مـیذاری ..


مـن از ایـن جـِلـف بـازیـا خـوشـم نـمـیـاد ..


امـــــــــا ..


لـذت بـردم شـونـه بـه شـونـه کـنـارِ هـم بـودیـد..


چـهـره قـدمـگـاه ِ پـارک، بـا قـدم هـای شـمـا زیـبـا و پـُرعـشـق شـد ..
کجایند آنهایی که میگفتند:


کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد...


ای بی انصافان!


پس چرا من به او نرسیدم...!؟

کـــاش تـــوی ایـــن جــاده یـه تـابلـــو نصــب میکـــردنواســـه دلخـــوشـیم. . .!!" تـــــــــــو "دو کیــــــلومـــــتر. . .!تعداد کل صفحات : 22 ... 7 8 9 10 11 12 13 ...
X بستن تبلیغات